املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48351تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,01618,700,00015,000,000,0001394-04-23
48355تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,37517,000,00021,000,000,0001394-04-23
48356تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2804,700,0001,316,000,0001394-04-23
48269تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,200,0001,352,400,0001394-04-22
48267تهرانشهرک غربکلنگیفروش25050,000,00010,000,000,0001394-04-22
48268تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2227,500,0001,665,000,0001394-04-22
48092تهرانشهرک غربکلنگیفروش38518,200,0003,500,000,0001394-04-21
48093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1467,000,0001,000,000,0001394-04-21
48094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001394-04-21
47885تهرانشهرک غربکلنگیفروش39020,000,0004,400,000,0001394-04-18
47887تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15510,700,0001394-04-18
47886تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1729,000,0001,548,000,0001394-04-18
47784تهرانشهرک غربکلنگیفروش39020,000,0004,400,000,0001394-04-16
47785تهرانشهرک غربکلنگیفروش85020,000,00015,200,000,0001394-04-16
47783تهرانپونک باختریمستغلاتفروش5109,600,0004,896,000,0001394-04-16
47782تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1547,900,0001,220,000,0001394-04-16
47524تهرانشهرک غربکلنگیفروش55045,000,00013,500,000,0001394-04-14
47523تهرانشهرک غربمستغلاتفروش33015,100,0005,000,000,0001394-04-14
47522تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,22020,000,0001394-04-14
47154تهرانشهرک غربکلنگیفروش22030,200,00020,000,000,0001394-04-10
47155تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001394-04-10
47156تهرانخوارزمکلنگیفروش80062,500,00050,000,000,0001394-04-10
47264تهرانشهرک غربکلنگیفروش70017,000,00012,444,000,0001394-04-10
47265تهرانشهرک غربکلنگیفروش4905,200,0001394-04-10
47266تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-04-10
46796تهرانشهرک غربآپارتمانفروش601,600,0005,000,0001394-04-07
46914تهرانشهرک غرباداریفروش10813,000,0001,404,000,0001394-04-07
46915تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,600150,000,00042,000,000,0001394-04-07
46916تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش4555,200,0001,388,400,0001394-04-07
46917تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,000,000410,000,0001394-04-07
Page top