املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68488تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394-11-20
68503تهرانشهرک غربآپارتمانفروش801,065,000850,000,0001394-11-20
68501تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-11-20
68500تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-11-20
68489تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-11-20
68492تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394-11-20
68493تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1451,050,0001,522,500,0001394-11-20
68374تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-11-19
68368تهرانشهرک غربآپارتمانفروش585,128,000300,000,0001394-11-19
68365تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1289,500,0001,216,000,0001394-11-19
68364تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-11-19
68379تهرانشهرک غربکلنگیفروش59025,000,00016,875,000,0001394-11-19
68377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-11-19
68236تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19112,000,0002,292,000,0001394-11-18
68233تهرانشهرک غربکلنگیفروش28045,000,0001394-11-18
68243تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394-11-18
68157تهرانشهرک غرباداریفروش7510,000,000750,000,0001394-11-17
68158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394-11-17
68161تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394-11-17
68162تهرانشهرک غرباداریفروش11014,545,0001,600,000,0001394-11-17
68164تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-17
68167تهرانشهرک غربمستغلاتفروش13222,000,0001394-11-17
68169تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-11-17
68116تهرانشهرک غربکلنگیفروش59025,000,00016,878,000,0001394-11-16
68058تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-11-15
Page top