املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68887تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394-11-25
68890تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-11-25
68893تهرانشهرک غربویلافروش30032,000,0001394-11-25
68895تهرانشهرک غربآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394-11-25
68897تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394-11-25
68899تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394-11-25
68901تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-11-25
68671تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,000992,000,0001394-11-21
68686تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394-11-21
68685تهرانشهرک غربمستغلاتفروش21122,000,0001394-11-21
68680تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68679تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9311,000,0001,023,000,0001394-11-21
68693تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-21
68488تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000798,000,0001394-11-20
68503تهرانشهرک غربآپارتمانفروش801,065,000850,000,0001394-11-20
68501تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-11-20
68500تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-11-20
68489تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-11-20
68492تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1008,000,0001,200,000,0001394-11-20
68493تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1451,050,0001,522,500,0001394-11-20
68374تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-11-19
68368تهرانشهرک غربآپارتمانفروش585,128,000300,000,0001394-11-19
68365تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1289,500,0001,216,000,0001394-11-19
68364تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-11-19
68379تهرانشهرک غربکلنگیفروش59025,000,00016,875,000,0001394-11-19
68377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-11-19
68236تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19112,000,0002,292,000,0001394-11-18
68233تهرانشهرک غربکلنگیفروش28045,000,0001394-11-18
68243تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12811,650,0001,491,200,0001394-11-18
68157تهرانشهرک غرباداریفروش7510,000,000750,000,0001394-11-17
Page top