املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69565تهرانشهرک غربآپارتمانفروش679,000,000603,000,0001394-12-02
69568تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-12-02
69467تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11265,000,000728,000,0001394-12-01
69465تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1255,800,0001,062,500,0001394-12-01
69470تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001394-12-01
69472تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1,420کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69474تهرانشهرک غربکلنگیفروش14020,000,0001394-12-01
69387تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69389تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,0001394-11-29
69244تهرانشهرک غربویلافروش20032,000,0001394-11-28
69247تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-11-28
69250تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-11-28
69252تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394-11-28
69254تهرانشهرک غربکلنگیفروش250کارشناسیکارشناسی1394-11-28
69255تهرانشهرک غربآپارتمانفروش28819,000,0005,472,000,0001394-11-28
69108تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1228,500,0001,037,000,0001394-11-27
69111تهرانشهرک غربمستغلاتفروش240کارشناسیکارشناسی1394-11-27
69114تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-27
69118تهرانشهرک غرباداریفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-27
69121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-11-27
69123تهرانبلور دریاآپارتمانفروش1228,500,0001394-11-27
69125تهرانشهرک غربمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394-11-27
68998تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,0001394-11-26
69000تهرانشهرک غربکلنگیفروش21122,000,0001394-11-26
69001تهرانفرحزادیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-26
69004تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-26
69006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-11-26
69008تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-26
68882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15011,000,0001,430,000,0001394-11-25
68885تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001394-11-25
Page top