املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30710تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393-10-15
30753تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1284,750,000608,000,0001393-10-15
30275تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001393-10-11
30276تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10014,500,0001,450,000,0001393-10-11
30277تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393-10-11
30301تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-10-11
30302تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش927,500,000690,000,0001393-10-11
30358تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش887,000,000620,000,0001393-10-11
29918تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001393-10-09
29967تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,500,000547,500,0001393-10-09
29885تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-10-08
29886تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1147,300,000832,200,0001393-10-08
29887تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393-10-08
29888تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393-10-08
29889تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-10-08
29904تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001393-10-08
29612تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001393-10-07
29613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9312,000,0001,116,000,0001393-10-07
29656تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1478,000,0001,176,000,0001393-10-07
29657تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1488,700,0001,287,600,0001393-10-07
29664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,310,000600,000,0001393-10-07
29666تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-10-07
29675تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش806,900,000552,000,0001393-10-07
29477تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-10-06
29513تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-10-06
29380تهرانسعادت آبادمغازهفروش5022,000,0001,100,000,0001393-10-05
29425تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1027,900,000805,800,0001393-10-05
29440تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1355,100,000688,500,0001393-10-05
29124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش927,500,000690,000,0001393-10-03
29125تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393-10-03
Page top