املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33831تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393-11-12
33832تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,500,000747,500,0001393-11-12
33117تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش586,400,000371,200,0001393-11-06
33127تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393-11-06
32976تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8211,500,000943,000,0001393-11-05
32977تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393-11-05
32548تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,810,000570,000,0001393-11-01
32617تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21023,000,00011,661,000,0001393-11-01
32278تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393-10-29
32290تهرانسعادت آباداداریفروش17250,000,0008,600,000,0001393-10-29
32018تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2001,650,000,0001393-10-25
31965تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-10-25
31634تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001393-10-23
31631تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001393-10-23
31629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش538,800,000470,000,0001393-10-23
31630تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1318,300,0001,087,300,0001393-10-23
31541تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش538,800,000470,000,0001393-10-22
31552تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1318,300,0001,087,300,0001393-10-22
31575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش976,800,000659,600,0001393-10-22
31593تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001393-10-22
31199تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-10-20
31228تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18716,000,0002,992,000,0001393-10-20
30921تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,300,000532,900,0001393-10-17
30942تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393-10-17
30951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-10-17
30693تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,100,0001,053,000,0001393-10-15
30694تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001393-10-15
30695تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,200,000777,600,0001393-10-15
30696تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش707,430,000520,000,0001393-10-15
30697تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1245,600,000694,400,0001393-10-15
Page top