املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52889تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,200,000979,200,0001394-06-07
52795تهرانشهرک مخابراتآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394-06-05
52796تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14313,500,0001394-06-05
52797تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001394-06-05
52798تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1521,350,000,0001394-06-05
52504تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش635,200,000330,000,0001394-06-03
52511تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394-06-03
52512تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394-06-03
52348تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش18612,000,0002,232,000,0001394-06-02
52349تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,200,0001,008,000,0001394-06-02
52350تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1238,800,0001,082,400,0001394-06-02
52351تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394-06-02
52031تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش44028,000,00010,000,000,0001394-05-31
52065تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش15611,500,0001,794,000,0001394-05-31
52066تهرانفرحزادآپارتمانفروش1406,100,000854,000,0001394-05-31
52067تهرانسعادت آبادکلنگیفروش34514,000,0002,800,000,0001394-05-31
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394-05-24
51746تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001394-05-24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394-05-24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394-05-22
51548تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1655,000,000825,000,0001394-05-22
51547تهرانشهرک گلدیسانکلنگیفروش21015,000,0001394-05-22
51035تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17014,000,0002,380,000,0001394-05-17
51034تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26019,000,0004,200,000,0001394-05-17
51036تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1138,500,000960,500,0001394-05-17
Page top