املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29126تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001393-10-03
29227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,400,000791,800,0001393-10-03
28902تهرانسعادت آباداداریفروش9514,500,0001,377,500,0001393-10-01
28903تهرانسعادت آباداداریفروش1159,500,0001,092,500,0001393-10-01
28926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-10-01
28959تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-01
28708تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,100,000336,600,0001393-09-29
28710تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-09-29
28725تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393-09-29
28726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش735,900,000430,000,0001393-09-29
28727تهرانعلامه جنوبیاداریفروش5512,000,000660,000,0001393-09-29
28742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش546,800,000367,200,0001393-09-29
28762تهرانسعادت آبادکلنگیفروش88022,000,0001393-09-29
28533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393-09-27
28534تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393-09-27
28588تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,100,000336,600,0001393-09-27
28594تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش726,500,000468,000,0001393-09-27
25434تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1028,700,000887,400,0001393-09-26
25435تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1393-09-26
28297تهرانسعادت آبادکلنگیفروش80020,000,00016,000,000,0001393-09-26
28105تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-09-23
28135تهرانسعادت آباداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-23
28136تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1151,050,0001,200,000,0001393-09-23
28137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,700,0001,235,400,0001393-09-23
28138تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-09-23
28142تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-23
28182تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-09-23
28205تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1067,300,000773,800,0001393-09-23
28221تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1355,100,000688,500,0001393-09-23
27997تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7864,540,000510,000,0001393-09-20
Page top