املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38140تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001393-12-25
38141تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6711,200,000750,400,0001393-12-25
38142تهرانسعادت آباد - کاجآپارتمانفروش2218,200,0001,812,200,0001393-12-25
38042تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-12-23
38043تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,250,000783,000,0001393-12-23
38044تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش786,500,000507,000,0001393-12-23
38045تهرانسعادت آباداداریفروش8813,300,0001,170,400,0001393-12-23
37657تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-12-17
37658تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش836,600,000550,000,0001393-12-17
37659تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,700,0001,178,100,0001393-12-17
37664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,600,0001,400,000,0001393-12-17
37668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,150,000460,000,0001393-12-17
37562تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2208,000,0001,600,000,0001393-12-16
37563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393-12-16
37564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش715,900,000420,000,0001393-12-16
37565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-12-16
37566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,200,000800,000,0001393-12-16
37209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001393-12-13
37216تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393-12-13
36806تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2402,600,000,0001393-12-09
36804تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393-12-09
36337تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001393-12-05
36339تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001393-12-05
36087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001393-12-02
36088تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-12-02
35844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-11-30
35380تهرانسعادت آباداداریفروش13210,000,0001,320,000,0001393-11-26
35381تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393-11-26
34584تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001393-11-19
34604تهرانسعادت آبادکلنگیفروش21729,900,0006,488,300,0001393-11-19
Page top