املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
57839تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1724,651,000800,000,0001394-07-25
57838تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394-07-25
57464تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1238,800,0001,082,400,0001394-07-21
57459تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-07-21
57458تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش3,00011,000,0001394-07-21
57499تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33018,421,0003,150,000,0001394-07-21
57479تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1336,700,000891,100,0001394-07-21
57117تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394-07-16
57118تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,300,0001,336,300,0001394-07-16
57120تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1017,500,0007,575,000,0001394-07-16
57124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-07-16
56915تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1456,800,000986,000,0001394-07-14
56916تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش8713,000,0001,131,000,0001394-07-14
56917تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1067,600,000805,600,0001394-07-14
56940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394-07-14
56944تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394-07-14
56945تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-07-14
56601تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394-07-11
56600تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1226,900,000841,800,0001394-07-11
56625تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1506,800,0001,020,000,0001394-07-11
55985تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394-07-04
55986تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001394-07-04
55987تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-07-04
55988تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13913,500,0001,876,500,0001394-07-04
55740تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,500,0001394-07-01
Page top