املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48265تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-04-22
48264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394-04-22
48270تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,400,000442,800,0001394-04-22
48271تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-04-22
48272تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,300,000730,000,0001394-04-22
48273تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش825,795,000475,000,0001394-04-22
48029تهرانسعادت آبادکلنگیفروش38122,000,00017,600,000,0001394-04-20
48030تهرانسعادت آبادکلنگیفروش27016,000,0003,200,000,0001394-04-20
48031تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394-04-20
47873تهرانسعادت آبادکلنگیفروش13020,000,0004,560,000,0001394-04-18
47872تهرانمیدان کاجآپارتمانفروش50031,000,00031,000,000,0001394-04-18
47871تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش66018,000,0007,920,000,0001394-04-18
47149تهرانسعادت آبادکلنگیفروش30017,000,0001394-04-10
47150تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانفروش45017,000,0001394-04-10
47157تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش33020,000,0004,000,000,0001394-04-10
47250تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24015,000,0003,840,000,0001394-04-10
47251تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394-04-10
47252تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0641394-04-10
46932تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1303,300,00035,000,0001394-04-08
46893تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش72780,000561,600,0001394-04-07
46889تهرانمیدان کتابیتجاریفروش8419,000,0001,596,000,0001394-04-07
46891تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1014,460,000450,000,0001394-04-07
46892تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش19416,000,0003,104,000,0001394-04-07
46894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,900,000750,000,0001394-04-07
46895تهرانکوی فرازآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001394-04-07
46918تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش786,800,000530,400,0001394-04-07
46614تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش816,605,000535,000,0001394-04-06
46613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش917,500,0001394-04-06
46653تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60022,000,00012,320,000,0001394-04-06
45969تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394-04-01
Page top