املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
64576تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394-10-07
64620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش667,570,000500,000,0001394-10-07
64621تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-10-07
64622تهرانشهرک بوعلیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-10-07
64629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1435,800,0001,215,500,0001394-10-07
64630تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001394-10-07
64641تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13413,000,0001,742,000,0001394-10-07
64644تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001394-10-07
64646تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1804,750,000580,000,0001394-10-07
64648تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001394-10-07
64651تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001394-10-07
64655تهرانسعادت آبادکلنگیفروش20015,000,0003,750,000,0001394-10-07
64357تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1386,000,000828,000,0001394-10-05
64358تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001394-10-05
64359تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14613,500,0001,971,000,0001394-10-05
64360تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش30015,000,0004,500,000,0001394-10-05
64361تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14714,000,0002,058,000,0001394-10-05
64362تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,000496,000,0001394-10-05
39473تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24011,500,0002,300,000,0001394-10-02
64103تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه19523,000,0005,198,000,0001394-10-02
64102تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-10-02
64101تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-10-02
64100تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش30014,500,0004,350,000,0001394-10-02
63547تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-09-28
63548تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1366,800,000924,800,0001394-09-28
Page top