املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
65939تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394-10-22
65940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12611,000,0001,386,000,0001394-10-22
65941تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-10-22
65942تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1196,800,000809,200,0001394-10-22
65943تهرانشهرک بام آپارتمانفروش845,714,000480,000,0001394-10-22
65949تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394-10-22
65950تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001394-10-22
65951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8611,800,0001,014,800,0001394-10-22
65955تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-10-22
65956تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394-10-22
65909تهرانسعادت آبادزمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001394-10-21
65767تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394-10-20
65768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001394-10-20
65769تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27020,000,000540,000,0001394-10-20
65770تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,100,000878,400,0001394-10-20
65771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394-10-20
65716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-10-19
65650تهرانسعادت آبادکلنگیفروش3002,350,000,0001394-10-17
65252تهرانسعادت آبادکلنگیفروش18524,000,0005,280,000,0001394-10-14
65253تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,84021,000,00021,000,000,0001394-10-14
65254تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,26017,500,00017,500,000,0001394-10-14
65255تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394-10-14
65008تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,000,000744,000,0001394-10-12
65009تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60016,000,0007,360,000,0001394-10-12
65012تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,500,000832,500,0001394-10-12
Page top