املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66226تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش877,800,000678,600,0001394-10-24
66227تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-10-24
66228تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1502,000,000,0001394-10-24
66229تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1678,982,0001,500,000,0001394-10-24
66230تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001394-10-24
66231تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394-10-24
66232تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2709,000,0002,430,000,0001394-10-24
66238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش866,200,000533,200,0001394-10-24
66239تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش29513,000,0003,835,000,0001394-10-24
66240تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394-10-24
66241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-10-24
66242تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394-10-24
66123تهرانسعادت آبادکلنگیفروش76221,000,00015,750,000,0001394-10-23
66124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-10-23
66125تهرانسعادت آبادکلنگیفروش29917,000,0003,162,000,0001394-10-23
66126تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32023,500,0005,663,500,0001394-10-23
66132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394-10-23
65933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش634,700,000296,100,0001394-10-22
65934تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394-10-22
65935تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13213,000,0001394-10-22
65936تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394-10-22
65937تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394-10-22
65938تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-10-22
65939تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394-10-22
65940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12611,000,0001,386,000,0001394-10-22
Page top