املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,400,000800,000,0001394-08-10
55619تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش565,800,000323,000,0001394-08-08
58858تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-08-06
58870تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394-08-06
58871تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,945,000850,000,0001394-08-06
58679تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-08-04
58678تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,300,0001,116,900,0001394-08-04
58677تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1027,300,000744,600,0001394-08-04
58341تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1309,200,0001,196,000,0001394-07-29
58342تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58381تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش1,10030,000,00024,000,000,0001394-07-29
58094تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15815,000,0002,325,000,0001394-07-27
58095تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48017,391,0008,000,000,0001394-07-27
58131تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1367,200,000979,200,0001394-07-27
57990تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1768,500,0001,494,000,0001394-07-26
57839تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1724,651,000800,000,0001394-07-25
57838تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394-07-25
57464تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1238,800,0001,082,400,0001394-07-21
57459تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-07-21
57458تهرانعلامه جنوبیمستغلاتفروش3,00011,000,0001394-07-21
57499تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33018,421,0003,150,000,0001394-07-21
57479تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1336,700,000891,100,0001394-07-21
57117تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1469,500,0001,387,000,0001394-07-16
57118تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1618,300,0001,336,300,0001394-07-16
57120تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1017,500,0007,575,000,0001394-07-16
57124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-07-16
56915تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1456,800,000986,000,0001394-07-14
56916تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش8713,000,0001,131,000,0001394-07-14
56917تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1067,600,000805,600,0001394-07-14
56940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394-07-14
Page top