املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
67445تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394-11-08
67446تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394-11-08
67486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش110600,000100,000,0001394-11-08
67347تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش636,340,000400,000,0001394-11-07
67155تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-11-06
67156تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-11-06
67163تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21022,000,0004,620,000,0001394-11-06
67164تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-11-06
66910تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1217,800,000943,800,0001394-11-04
66911تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14513,500,0001,957,500,0001394-11-04
66912تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-11-04
66913تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,30020,000,00010,400,000,0001394-11-04
66773تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394-11-03
66772تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33021,857,0004,000,000,0001394-11-03
66770تهرانسعادت آبادکلنگیفروش33018,000,0003,384,000,0001394-11-03
66761تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1888,150,0001,600,000,0001394-11-03
66763تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش18020,000,0003,600,000,0001394-11-03
66765تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,25020,000,00010,400,000,0001394-11-03
66767تهرانسعادت آبادکلنگیفروش45017,000,0004,777,000,0001394-11-03
66768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001394-11-03
66695تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-11-01
66696تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22520,000,0004,500,000,0001394-11-01
66698تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش36017,000,0006,120,000,0001394-11-01
66700تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001394-11-01
66485تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,00022,000,00020,240,000,0001394-10-27
Page top