املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68785تهرانسعادت آباداداریفروش22513,000,00030,801,000,0001394-11-24
68784تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001394-11-24
68790تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1438,000,0001,144,000,0001394-11-24
68626تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش1487,800,0001394-11-21
68627تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001394-11-21
68628تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-21
68629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-21
68630تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1176,900,000807,300,0001394-11-21
68669تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1171,150,000,0001394-11-21
68670تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21511,000,0002,365,000,0001394-11-21
68668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001394-11-21
68691تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-11-21
68688تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001394-11-21
68683تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-11-21
68682تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26023,000,0001394-11-21
68675تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1006,000,000590,000,0001394-11-21
68676تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-21
68692تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,440,000,0001394-11-20
68486تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش6510,000,000970,000,0001394-11-20
68485تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-11-20
68505تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-20
68502تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-20
68498تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394-11-20
68497تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-20
Page top