املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68889تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-25
68891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-11-25
68892تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-11-25
68894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-25
68896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,441,000,0001394-11-25
68898تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394-11-25
68900تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-25
68902تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001394-11-25
68484تهرانسعادت آباداداریفروش457,000,000455,000,0001394-11-24
68783تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش16513,000,0001394-11-24
68782تهرانسعادت آباداداریفروش15512,500,0001,937,500,0001394-11-24
68781تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش804,813,000385,000,0001394-11-24
68780تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش804,813,000385,000,0001394-11-24
68779تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001394-11-24
68778تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-11-24
68777تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12913,000,0001,677,000,0001394-11-24
68776تهران آسمانهاآپارتمانفروش6451,560,000330,000,0001394-11-24
68775تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-24
68774تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13513,000,0001,755,000,0001394-11-24
68773تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-24
68772تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-24
68771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394-11-24
68789تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12018,000,0001,980,000,0001394-11-24
68788تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001394-11-24
68787تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394-11-24
Page top