املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66230تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001394-10-24
66231تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394-10-24
66232تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2709,000,0002,430,000,0001394-10-24
66238تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش866,200,000533,200,0001394-10-24
66239تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش29513,000,0003,835,000,0001394-10-24
66240تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394-10-24
66241تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-10-24
66242تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394-10-24
66123تهرانسعادت آبادکلنگیفروش76221,000,00015,750,000,0001394-10-23
66124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-10-23
66125تهرانسعادت آبادکلنگیفروش29917,000,0003,162,000,0001394-10-23
66126تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32023,500,0005,663,500,0001394-10-23
66132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394-10-23
65933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش634,700,000296,100,0001394-10-22
65934تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394-10-22
65935تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش13213,000,0001394-10-22
65936تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394-10-22
65937تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394-10-22
65938تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-10-22
65939تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394-10-22
65940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12611,000,0001,386,000,0001394-10-22
65941تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394-10-22
65942تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1196,800,000809,200,0001394-10-22
65943تهرانشهرک بام آپارتمانفروش845,714,000480,000,0001394-10-22
65949تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394-10-22
65950تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001394-10-22
65951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8611,800,0001,014,800,0001394-10-22
65955تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-10-22
65956تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394-10-22
65909تهرانسعادت آبادزمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001394-10-21
Page top