املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68682تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش26023,000,0001394-11-21
68675تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1006,000,000590,000,0001394-11-21
68676تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-21
68692تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68487تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,440,000,0001394-11-20
68486تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش6510,000,000970,000,0001394-11-20
68485تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-11-20
68505تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-20
68502تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-20
68498تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394-11-20
68497تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-20
68496تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-11-20
68490تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1167,700,000893,000,0001394-11-20
68491تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394-11-20
68494تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6510,000,000970,000,0001394-11-20
68495تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-11-20
68375تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-19
68373تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-11-19
68371تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001394-11-19
68372تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش804,815,000385,000,0001394-11-19
68370تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش978,765,000850,000,0001394-11-19
68369تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12913,000,0001,677,000,0001394-11-19
68367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001394-11-19
68366تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش180800,000,0001394-11-19
68363تهرانمخابراتآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-11-19
68362تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانفروش1165,200,000603,200,0001394-11-19
68360تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-11-19
68361تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-11-19
68378تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-19
68376تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش645,156,000330,000,0001394-11-19
Page top