املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69109تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-11-27
69110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394-11-27
69112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394-11-27
69113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12513,000,0001,755,000,0001394-11-27
69115تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-27
69116تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14817,000,0002,516,000,0001394-11-27
69117تهرانسعادت آبادکلنگیمعاوضه120کارشناسیکارشناسی1394-11-27
69119تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17019,000,0003,230,000,0001394-11-27
69120تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-11-27
69122تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-11-27
69124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-11-27
68999تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-11-26
69003تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-11-26
69005تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-26
69007تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-26
69009تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-26
68883تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-11-25
68884تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11417,000,0001,938,000,0001394-11-25
68886تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-11-25
68888تهرانمیدان کتابآپارتمانفروش1427,000,000994,000,0001394-11-25
68889تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1088,000,0001,056,000,0001394-11-25
68891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-11-25
68892تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-11-25
68894تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,600,000817,000,0001394-11-25
68896تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9311,000,0001,441,000,0001394-11-25
68898تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش856,000,000504,000,0001394-11-25
68900تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-11-25
68902تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001394-11-25
68484تهرانسعادت آباداداریفروش457,000,000455,000,0001394-11-24
68783تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش16513,000,0001394-11-24
Page top