املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سعادت آباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70379تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14810,500,0001,554,000,0001394-12-10
70211تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش25020,000,0001394-12-09
70213تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394-12-09
70215تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21414,000,0002,996,000,0001394-12-09
70217تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-12-09
70129تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش98580,000,0001394-12-08
69974تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394-12-05
69832تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1646,400,0001,049,600,0001394-12-04
69833تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394-12-04
69835تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9510,000,0001394-12-04
69837تهرانکوهستانآپارتمانفروش724,862,000350,000,0001394-12-04
69838تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394-12-04
69841تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394-12-04
69842تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10015,000,0001,500,000,0001394-12-04
69845تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394-12-04
69846تهرانفرحزادیتجاریفروش26050,000,0005,000,000,0001394-12-04
69849تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-12-04
69851تهرانبلوار فرحزادیتجاریاجاره260150,000,0001394-12-04
69852تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-12-04
69854تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-12-04
69711تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش8311,000,0001394-12-03
69712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-12-03
69716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-12-03
69717تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9510,000,0001394-12-03
69718تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش67536,000,0001394-12-03
69723تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16810,500,0001,753,500,0001394-12-03
69724تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394-12-03
69562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,455,000360,000,0001394-12-02
69563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-12-02
69564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394-12-02
Page top