املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18259تهرانستارخان آپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393-06-25
18260تهرانستارخان آپارتمانفروش1565,000,000780,000,0001393-06-25
18261تهرانهمایونشهر آپارتمانفروش885,800,000394,400,0001393-06-25
18262تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1288,900,0001,139,200,0001393-06-25
18042تهرانستار خان - شادمانآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393-06-24
18043تهرانستارخان آپارتمانفروش676,000,000402,000,0001393-06-24
18044تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش985,110,000500,000,0001393-06-24
17539تهرانتوحیدمغازهفروش10012,000,0001,200,000,0001393-06-22
17565تهرانستارخان - شادماناداریفروش734,500,000328,500,0001393-06-22
17567تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-06-22
17568تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,150,000707,250,0001393-06-22
17570تهرانستارخانآپارتمانفروش745,100,000377,400,0001393-06-22
17571تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,350,000401,250,0001393-06-22
17572تهرانستارخانآپارتمانفروش834,280,000355,000,0001393-06-22
17574تهرانستارخانآپارتمانفروش1224,000,000488,000,0001393-06-22
17575تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-22
17577تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393-06-22
17579تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1313,200,000419,200,0001393-06-22
17164تهرانکاشانی پور کلنگیفروش2001,500,000,0001393-06-19
16453تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393-06-15
16433تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393-06-15
16430تهرانستارخان آپارتمانفروش635,000,000315,000,0001393-06-15
16431تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1364,550,000618,800,0001393-06-15
16533تهرانستارخانمغازهفروش2535,000,000875,000,0001393-06-15
16218تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393-06-13
16039تهرانستارخانآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393-06-12
15907تهرانپل ستارخانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-06-11
15913تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش725,000,000360,000,0001393-06-11
15917تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش524,711,538245,000,0001393-06-11
15922تهرانستارخانمغازهفروش10717,000,0001,819,000,0001393-06-11
Page top