املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24184تهرانستارخان - توحیداداریفروش923,800,000349,600,0001393-08-15
24185تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش783,270,000255,000,0001393-08-15
23676تهرانتوحید - نصرتمغازهفروش9118,000,0001393-08-10
23715تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1444,515,000650,000,0001393-08-10
23738تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-08-10
22856تهرانستارخاناداریفروش226,000,000132,000,0001393-08-04
22862تهرانستارخانآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393-08-04
22871تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش705,100,000306,000,0001393-08-04
22873تهرانستارخانآپارتمانفروش1924,690,000900,000,0001393-08-04
22876تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش873,500,000304,500,0001393-08-04
22877تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001393-08-04
22882تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393-08-04
22888تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-08-04
22896تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-08-04
22902تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393-08-04
22822تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش725,500,0001393-08-03
22823تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-08-03
22826تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش24512,000,0002,940,000,0001393-08-03
22829تهرانتوحیدآپارتمانفروش1703,175,000540,000,0001393-08-03
22145تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001393-07-27
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393-07-27
22176تهرانستارخانآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-07-27
22177تهرانستارخاناداریفروش1104,000,000440,000,0001393-07-27
22178تهرانستارخانآپارتمانفروش893,400,000302,600,0001393-07-27
21685تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش875,250,000456,750,0001393-07-23
21686تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1263,500,000441,000,0001393-07-23
21651تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001393-07-22
21652تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش483,440,000165,000,0001393-07-22
21365تهرانستارخانآپارتمانفروش583,800,000220,400,0001393-07-19
21366تهرانستارخانآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-07-19
Page top