املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27325تهران پاک شمالیآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-09-15
27326تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393-09-15
27327تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001393-09-15
27328تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001393-09-15
27351تهراندریان نوآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001393-09-15
26976تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1154,200,000483,000,0001393-09-12
26977تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001393-09-12
26986تهرانستارخانآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-09-12
26987تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001393-09-12
26479تهرانستارخان آپارتمانفروش985,760,000563,000,0001393-09-08
26480تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش713,500,000248,500,0001393-09-08
25861تهرانستارخان - توحیداداریفروش645,300,000651,900,0001393-08-27
25862تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001393-08-27
25863تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش614,840,000295,000,0001393-08-27
25481تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001393-08-25
25278تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-08-24
25305تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش974,600,000446,200,0001393-08-24
25315تهرانستارخانمستغلاتفروش3605,500,0001393-08-24
25320تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش1518,500,0001393-08-24
25332تهرانستارخانآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-08-24
25361تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش984,000,000392,000,0001393-08-24
25367تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش883,500,000308,000,0001393-08-24
24764تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001393-08-20
24579تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393-08-19
24236تهرانستارخان - حبیب الهیاداریفروش955,000,000475,000,0001393-08-17
24237تهرانستارخانآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001393-08-17
24247تهرانستارخانآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393-08-17
24264تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393-08-17
24296تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1164,300,000498,800,0001393-08-17
24307تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001393-08-17
Page top