املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28944تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-10-01
28704تهرانستارخانآپارتمانفروش795,400,000426,600,0001393-09-29
28705تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393-09-29
28706تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393-09-29
28707تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001393-09-29
28724تهرانستارخانآپارتمانفروش1365,600,000761,600,0001393-09-29
28741تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-09-29
28752تهرانستارخانآپارتمانفروش723,300,000237,600,0001393-09-29
28529تهرانستارخانآپارتمانفروش675,800,000388,600,0001393-09-27
28530تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393-09-27
28531تهرانستارخانآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001393-09-27
28532تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393-09-27
28543تهراندریان نوآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001393-09-27
28561تهرانستارخانآپارتمانفروش604,200,000251,000,0001393-09-27
28587تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-09-27
28629تهرانستارخان آپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-09-27
28099تهرانستارخانآپارتمانفروش744,870,000360,000,0001393-09-23
28100تهراندریان نوآپارتمانفروش694,350,000300,000,0001393-09-23
28101تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001393-09-23
28128تهراندریان نوآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-09-23
28129تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-09-23
28234تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28003تهرانستارخانآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-09-20
28004تهراندریان نوآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393-09-20
28008تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش823,600,000295,200,0001393-09-20
28010تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393-09-20
27598تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001393-09-18
27599تهرانستارخانآپارتمانفروش704,850,000340,000,0001393-09-18
27611تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001393-09-18
27517تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001393-09-17
Page top