املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34583تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش843,571,000300,000,0001393-11-19
33827تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2406,600,0001,108,800,0001393-11-12
33830تهراندریان نوآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-11-12
33116تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,300,000625,400,0001393-11-06
33122تهرانستارخانکلنگیفروش1796,300,0001,127,700,0001393-11-06
32974تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-11-05
32975تهراندریان نو آپارتمانفروش1533,730,000570,000,0001393-11-05
32549تهرانستارخانآپارتمانفروش873,560,000305,000,0001393-11-01
32595تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش684,900,000333,200,0001393-11-01
32262تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2888,500,0001393-10-29
32263تهراندریان نو - یکمآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-10-29
32295تهرانتهران ویلاکلنگیفروش36810,500,0003,864,000,0001393-10-29
31996تهرانتهران ویلاکلنگیفروش1301,400,000,0001393-10-25
31966تهرانستارخانکلنگیفروش1557,500,0001,162,500,0001393-10-25
31967تهرانستارخانآپارتمانفروش803,800,000304,000,0001393-10-25
31540تهرانستارخاناداریفروش1406,900,000966,000,0001393-10-22
31576تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش664,100,000270,600,0001393-10-22
29154تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش923,800,000350,000,0001393-10-20
31194تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001393-10-20
31195تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش906,120,000550,000,0001393-10-20
31196تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-10-20
30919تهرانیکم دریان نوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001393-10-17
30920تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش924,500,000414,000,0001393-10-17
30940تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-10-17
30941تهرانستارخانآپارتمانفروش864,700,000404,200,0001393-10-17
30954تهرانستارخانکلنگیفروش60010,000,0006,000,000,0001393-10-17
30876تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش663,600,000236,000,0001393-10-16
27349تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش652,780,000180,000,0001393-10-15
30691تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001393-10-15
30692تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393-10-15
Page top