املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55214تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش2006,500,0001,053,000,0001394-06-26
54559تهرانستارخانآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001394-06-21
54560تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1066,603,000700,000,0001394-06-21
54574تهرانستارخانآپارتمانفروش944,400,000413,600,0001394-06-21
54260تهرانستارخانآپارتمانفروش112480,000,0001394-06-17
54261تهراندریان نوکلنگیفروش1809,000,0001394-06-17
54262تهرانسازمان آبکلنگیفروش36812,000,0002,100,000,0001394-06-17
54263تهرانستارخانآپارتمانفروش1426,300,000894,600,0001394-06-17
53759تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش9508,500,0004,148,000,0001394-06-14
53760تهرانستارخانکلنگیفروش22010,000,0001,540,000,0001394-06-14
53761تهراندریان نوآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001394-06-14
53429تهراندریان نوکلنگیفروش2007,500,0001,987,500,0001394-06-11
53430تهرانتهران ویلامستغلاتفروش7006,200,0001394-06-11
53431تهرانستارخانآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394-06-11
52991تهرانستارخانآپارتمانفروش985,800,000568,400,0001394-06-08
52993تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1335,500,000511,500,0001394-06-08
52780تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش48010,500,0001394-06-05
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394-06-05
52486تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001394-06-03
52493تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1602,400,000384,000,0001394-06-03
52497تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394-06-03
52503تهراندریان نوآپارتمانفروش1065,188,000550,000,0001394-06-03
52336تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001394-06-02
52032تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1383,514,000485,000,0001394-05-31
52033تهراندریان نوآپارتمانفروش983,900,000390,000,0001394-05-31
52050تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-05-31
51737تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394-05-24
51721تهرانستارخانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-05-24
51720تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1846,000,0001,104,000,0001394-05-24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394-05-24
Page top