املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94544تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/10/06
94543تهرانستارخانکلنگیفروش60012,000,0001395/10/06
94525تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره30410,000,000150,000,0001395/10/05
94466تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره457,000,00045,000,0001395/10/05
94465تهرانچوب تراشآپارتمانرهن170220,000,0001395/10/05
94467تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1702,000,00050,000,0001395/10/05
94339تهرانستارخانآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001395/10/04
94338تهرانستارخانآپارتمانفروش994,141,000410,000,0001395/10/04
94337تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,900,000637,000,0001395/10/04
82991تهراننصرت غربیکلنگیفروش40012,000,0002,700,000,0001395/10/03
94316تهرانستارخاناداریرهن و اجاره753,000,00050,000,0001395/10/02
94196تهرانزنجان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/10/01
94198تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00030,000,0001395/10/01
94071تهرانشادماناداریرهن و اجاره924,000,00010,000,0001395/09/30
94070تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00030,000,0001395/09/30
94068تهرانمیدان توحیداداریرهن و اجاره811,000,000100,000,0001395/09/30
94067تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره1352,700,00030,000,0001395/09/30
94066تهراندریان نومغازهرهن و اجاره8520,000,000400,000,0001395/09/30
93924تهراندربان نوکلنگیفروش1708,000,0001395/09/30
93926تهرانستارخانآپارتمانفروش1083,800,000410,400,0001395/09/30
93925تهرانستارخانمستغلاتفروش1301,550,000,0001395/09/30
93911تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره11012,000,000230,000,0001395/09/29
93909تهرانتهران ویلااداریرهن75110,000,0001395/09/29
93771تهرانحبیب الهیمستغلاترهن165350,000,0001395/09/28
93719تهران شادمانآپارتمانفروش903,333,000300,000,0001395/09/28
Page top