املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68723تهرانرحیمی اصلکلنگیفروش2401,963,000,0001394-11-24
68750تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-11-24
68749تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش1465,000,000730,000,0001394-11-24
68738تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-24
68739تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394-11-24
68759تهراندریان نوآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394-11-24
68614تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-21
68598تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68599تهرانستارخانآپارتمانفروش923,153,000290,000,0001394-11-21
67514تهرانستارخاناداریفروش1053,523,000370,000,0001394-11-21
68334تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-11-19
68352تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394-11-19
68124تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-17
68139تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-11-17
68141تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-17
68146تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394-11-17
67937تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394-11-14
67938تهرانستارخانآپارتمانفروش1464,109,589600,000,0001394-11-14
67939تهرانستارخانآپارتمانفروش1213,719,000450,000,0001394-11-14
67621تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-11-11
67622تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش93210,500,0004,861,500,0001394-11-11
67625تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001394-11-11
67626تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-11-11
67629تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1914,712,000900,000,0001394-11-11
67635تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1868,000,0001,328,000,0001394-11-11
Page top