املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62965تهرانستارخان - شادمانمستغلاتفروش1,5005,500,0008,250,000,0001394-09-23
62966تهرانستارخانآپارتمانفروش1385,200,000717,600,0001394-09-23
62848تهرانستارخانآپارتمانفروش1345,400,000723,600,0001394-09-22
62610تهرانستارخانکلنگیفروش2407,500,000990,000,0001394-09-17
62611تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394-09-17
62612تهراندریان نوآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394-09-17
62306تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001394-09-14
62307تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-09-14
62035تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2206,000,0001,080,000,0001394-09-09
62036تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-09-09
62037تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1134,000,000452,000,0001394-09-09
62054تهرانستارخانآپارتمانفروش1564,700,000733,200,0001394-09-09
61851تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1074,300,000460,000,0001394-09-07
61863تهرانستارخانآپارتمانفروش1155,900,000678,500,0001394-09-07
61432تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,700,000798,000,0001394-09-02
61433تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001394-09-02
61434تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394-09-02
61435تهرانستارخانآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-09-02
61319تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1053,700,000388,500,0001394-09-01
61320تهراندریان نوآپارتمانفروش1385,600,000772,800,0001394-09-01
61328تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394-09-01
61123تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394-08-30
61124تهرانستارخانآپارتمانفروش1324,469,000590,000,0001394-08-28
61125تهرانتهران ویلاکلنگیفروش2406,500,0001,040,000,0001394-08-28
60983تهرانستارخانمستغلاتفروش801,670,000,0001394-08-27
60984تهرانستارخانآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001394-08-27
60985تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001394-08-27
61016تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش5506,363,0003,500,000,0001394-08-27
60634تهرانستارخانآپارتمانفروش1223,900,000475,800,0001394-08-25
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394-08-25
Page top