املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71379تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش905,100,000459,000,0001395-01-15
71380تهراندریان نوآپارتمانفروش1155,900,000678,500,0001395-01-15
71392تهرانستارخان آپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395-01-15
71305تهرانستارخان آپارتمانفروش1345,400,000723,600,0001395-01-14
71276تهراندریان نوآپارتمانفروش1324,470,000590,000,0001395-01-14
71277تهرانستارخان آپارتمانفروش655,385,000350,000,0001395-01-14
71206تهرانستارخان آپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394-12-24
71116تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش13852,000,000717,600,0001394-12-22
70845تهرانستارخانآپارتمانفروش903,611,000325,000,0001394-12-17
70844تهرانستارخانآپارتمانفروش764,342,000330,000,0001394-12-17
70843تهرانستارخانآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001394-12-17
70842تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-12-17
70861تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1425,400,000766,800,0001394-12-17
70857تهراننصرت غربیمستغلاتفروش907,000,0001394-12-17
70854تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001394-12-17
70696تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,200,0001394-12-15
70697تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394-12-15
70698تهراندریان نوآپارتمانفروش1224,100,000500,200,0001394-12-15
70706تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-12-15
70707تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001394-12-15
70716تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1213,500,000423,500,0001394-12-15
70391تهرانستارخانمستغلاتفروش1578,500,0001,334,500,0001394-12-11
70392تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001394-12-11
70397تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394-12-11
70398تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394-12-11
70406تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394-12-11
70412تهرانستارخانآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001394-12-11
70175تهرانستارخانمستغلاتفروش1003,000,000780,000,0001394-12-09
70176تهرانستارخانآپارتمانفروش1804,000,000720,000,0001394-12-09
70182تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394-12-09
Page top