املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 15 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95740تهرانافسریه، 41آپارتمانفروش145500,000,0001396/03/07
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/03/07
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/03/07
95717تهرانطیب، خاورانآپارتمانفروش852,500,000212,000,0001396/03/03
95616تهرانمسعودیه، مظاهرمغازهرهن و اجاره251,600,00060,000,0001396/02/11
95388تهرانمشیریه، اعظمآپارتمانفروش662,200,000145,000,0001396/01/07
95367تهراننفیسآپارتمانفروش200155,000,0001395/11/12
78554تهرانافسریهمغازهفروش10930,000,0003,270,000,0001395-04-22
77685تهرانخلیج فارسآپارتمانفروش1022,000,000200,000,0001395-04-12
73394تهرانشوش غربیمغازهفروش5211,000,000748,000,0001395-02-06
71842تهرانپیروزی - ابوذزباغفروش1,000150,000150,000,0001395-01-21
70160تهرانمسعودیهزمینفروش1322,700,000350,000,0001394-12-09
68940تهرانشهيد اسكندرلوآپارتمانفروش692,250,000167,000,0001394-11-25
68941تهرانشهيد اسكندرلوآپارتمانفروش1042,100,000218,000,0001394-11-25
66562تهرانبلوار ابوذرتجاریفروش15015,000,0001394-10-27
65908تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش933,700,000360,000,0001394-10-21
61452تهرانشهرک بروجردی آپارتمانفروش761,860,000106,000,0001394-09-02
60278تهرانترکاشوندویلافروش1322,800,000370,000,0001394-08-20
59123تهرانافسریهآپارتمانفروش75120,000,000150,000,0001394-08-10
57062تهراناتوبان بعثتآپارتمانفروش761,921,000146,000,0001394-07-18
50735تهرانافسریهآپارتمانفروش76175,000,0001394-05-27
45635تهرانخیابان شیرازیآپارتمانفروش651,750,000113,750,0001394-03-30
36484تهرانشوش شرقیکلنگیفروش942,100,000294,000,0001393-12-28
38095تهران20 متری افسریهمستغلاتفروش1,00020,000,00020,000,000,0001393-12-28
37439تهرانمظاهری - گلستانتجاریفروش14105,000,0001393-12-28
37526تهران35 متری قصرفیروهآپارتمانفروش743,000,000222,000,0001393-12-28
15389تهرانخیابان افسریهآپارتمانفروش73175,000,0001393-05-29
15114تهرانابوذر - خیابان ده حقیآپارتمانفروش903,100,000294,000,0001393-04-04
15069تهرانمشیریه - خیابان 20 متری اعظمکلنگیفروش743,590,000470,000,0001393-03-27
15049تهرانمسعودیه - خیابان شیرازیزمینفروش1203,300,000400,000,0001393-03-24
Page top