املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پیروزی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13779تهرانپیروزی - خیابان شکوفهآپارتمانفروش453,333,000150,000,0001392-02-18
13677تهراننبرد جنوبی - خیابان آقاجانلوآپارتمانفروش433,100,000135,000,0001392-01-21
13587تهرانپیروزی - چهارراه کوکاکولامغازهفروش1235,000,000420,000,0001391-12-06
13489تهرانپیروزی - پل اول ابوذرآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001391-11-10
13308تهرانپیروزی - خیابان شکوفهآپارتمانفروش802,900,000232,000,0001391-09-25
13109تهرانپیروزی - نبرد شمالیکلنگیفروش2405,000,0001,500,000,0001391-07-22
3763تهرانپیروزی - نبرد شمالیکلنگیفروش1802,250,000405,000,0001391-07-20
3608تهرانپیروزی - نيكنام کلنگیفروش1021,570,000160,000,0001391-07-20
3695تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش651,100,00071,500,0001391-07-20
3697تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش771,750,000135,000,0001391-07-20
3700تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش65110,00071,500,0001391-07-20
3835تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش651,470,00095,000,0001391-07-20
3877تهرانپیروزی - بلوار ابوذرآپارتمانفروش982,400,000235,200,0001391-07-20
3980تهرانپیروزی - بلوار ابوذر کلنگیفروش2103,800,000798,000,0001391-07-20
4314تهرانپیروزی - پرستار جنوبیآپارتمانفروش501,500,00075,000,0001391-07-20
4317تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش531,400,00074,200,0001391-07-20
4920تهرانپیروزی - نيكنام آپارتمانفروش641,090,00070,000,0001391-07-20
5704تهرانپیروزی - چهارصد دستگاه آپارتمانفروش651,461,00095,000,0001391-07-20
6598تهرانپيروزی - چهارصد دستگاهآپارتمانفروش931,290,000120,000,0001391-07-20
6850تهرانپیروزی - نيكنامآپارتمانفروش461,304,00060,000,0001391-07-20
6908تهرانپیروزی - نبرد شمالي آپارتمانفروش74919,00068,000,0001391-07-20
6986تهرانپيروزی - نيكنامآپارتمانفروش431,620,00070,000,0001391-07-20
6994تهرانپيروزي - نيكنامآپارتمانفروش1201,750,000210,000,0001391-07-20
7194تهرانپيروزی - خیابان گمنامآپارتمانفروش651,350,00085,000,0001391-07-20
12431تهرانپیروزی - نبرد شماليآپارتمانفروش712,000,000142,000,0001391-07-20
12453تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش1102,550,000290,000,0001391-07-20
12722تهرانپیروزی - نبرد شمالیآپارتمانفروش1132,400,000271,000,0001391-07-20
12675تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش662,200,000144,000,0001391-07-19
12951تهرانپیروزی - خیابان نیکناممغازهفروش925,739,000528,000,0001391-07-18
12225تهرانپیروزی - خ دهم فروردینآپارتمانفروش651,600,000105,000,0001391-02-10
Page top