املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پیروزی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40180تهرانپیروزی - ابوذرکلنگیفروش1205,000,0001,000,000,0001394-02-05
40068تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش1365,000,000515,000,0001394-02-02
40069تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش773,800,000292,600,0001394-02-02
40070تهرانپیروزی - پرستارکلنگیفروش2007,400,0001,554,000,0001394-02-02
40071تهرانپیروزی - افراسیابیآپارتمانفروش842,850,000239,400,0001394-02-02
39837تهرانپیروزی - سرآسیابکلنگیفروش1505,550,000500,000,0001394-01-31
39839تهرانپیروزی - زینتی افخمآپارتمانفروش897,000,000623,000,0001394-01-31
39840تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش642,800,000180,000,0001394-01-31
39616تهرانپیروزی - بروجردیکلنگیفروش603,850,000350,000,0001394-01-29
39617تهرانپیروزیکلنگیفروش1506,500,000702,000,0001394-01-29
38803تهرانپرستار جنوبیکلنگیفروش1655,700,000461,700,0001394-01-20
38804تهرانپیروزیکلنگیفروش1003,500,000325,500,0001394-01-20
38802تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1306,565,000650,000,0001394-01-20
38801تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش1895,500,000480,000,0001394-01-20
38730تهرانپیروزیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001394-01-19
38731تهرانپیروزی - 10 فروردینکلنگیفروش2254,285,000450,000,0001394-01-19
38732تهرانپیروزی - کلینیکلنگیفروش505,500,000275,000,0001394-01-19
38733تهرانپیروزیکلنگیفروش1206,000,000540,000,0001394-01-19
38597تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش303,700,000277,500,0001394-01-18
38598تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش606,000,000480,000,0001394-01-18
38599تهرانپیروزیآپارتمانفروش823,250,000265,000,0001394-01-18
38600تهرانپیروزی - 10 فروردینآپارتمانفروش752,650,000200,000,0001394-01-18
26431تهرانپیروزی - نبردمغازهفروش1721,170,000360,000,0001393-11-27
34376تهران پیروزی - پورمندآپارتمانفروش783,600,000285,000,0001393-11-16
26971تهرانپیروزی - 100 دستگاهآپارتمانفروش1114,000,000260,000,0001393-10-01
27497تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش1043,400,000353,600,0001393-09-16
26899تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-11
26900تهرانپیروزی 400 دستگاهمغازهفروش2132,000,000800,000,0001393-09-11
26903تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش573,350,000191,400,0001393-09-11
26535تهرانپیروزیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-09-09
Page top