املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پیروزی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61428تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش1033,700,000381,100,0001394-09-02
61121تهرانپیروزی - سر آسیابآپارتمانفروش862,600,000223,600,0001394-08-28
60969تهراننبرد شمالیکلنگیفروش3857,000,0001,400,000,0001394-08-27
60970تهرانپیروزیآپارتمانفروش1174,200,000490,000,0001394-08-27
60971تهرانپیروزیمستغلاتفروش3203,125,0001,000,000,0001394-08-27
60617تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1043,100,000322,400,0001394-08-25
59656تهرانپیروزی - نبردکلنگیفروش14018,000,0001,692,000,0001394-08-16
59658تهرانپیروزیمستغلاتفروش845,385,000280,000,0001394-08-16
58370تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش683,235,000220,000,0001394-07-29
56379تهرانزینتی افخمآپارتمانفروش822,200,000180,400,0001394-07-08
55983تهرانپیروزیآپارتمانفروش853,000,000255,000,0001394-07-04
55984تهرانپیروزی - مقدادآپارتمانفروش1284,300,000550,000,0001394-07-04
55404تهرانپیروزی - مقدادکلنگیفروش604,000,000332,000,0001394-06-28
55405تهرانپیروزی - ابوذر کلنگیفروش2406,800,0001,047,200,0001394-06-28
54558تهرانپیروزیآپارتمانفروش813,000,000243,000,0001394-06-21
53406تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش672,500,000167,500,0001394-06-14
53752تهرانپیروزی - سلیمانیهآپارتمانفروش1243,220,000400,000,0001394-06-14
53753تهرانپیروزیآپارتمانفروش1152,950,0001394-06-14
46681تهرانپیروزیکلنگیفروش1006,000,0006,000,000,0001394-04-19
39838تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-04-14
45023تهرانپیروزیکلنگیفروش3608,600,0002,800,000,0001394-03-24
43990تهراننبرد شمالیکلنگیفروش4558,500,0001,700,000,0001394-03-11
43991تهراننبرد شمالیکلنگیفروش656,000,000360,000,0001394-03-11
44017تهرانپیروزیکلنگیفروش2409,500,0001,900,000,0001394-03-11
43865تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش773,250,000250,000,0001394-03-10
43785تهرانپیروزیآپارتمانفروش1144,200,000478,800,0001394-03-09
43786تهرانپیروزیکلنگیفروش604,650,000250,000,0001394-03-09
43499تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش763,000,000228,000,0001394-03-06
43507تهرانپیروزی 400 دستگاهمستغلاتفروش3404,700,0001,600,000,0001394-03-06
43140تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-03-04
Page top