املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 14 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96220تهرانشهید فتح الهی شمالی آپارتمانرهن و اجاره52200,00055,000,0001396/06/09
96229تهرانپیروزیآپارتمانرهن و اجاره52500,00030,000,0001396/06/02
96011تهرانپاسدار گمنامآپارتمانرهن8282,000,0001396/05/08
95875تهرانشاهین، ارجمندی رادآپارتمانرهن و اجاره51450,00040,000,0001396/04/31
96044تهرانپیروزی، دهم فروردینمغازهاجاره333,000,0001396/04/24
96061تهرانخاورانمغازهفروش2219,000,000407,000,0001396/04/22
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/03/11
95577تهرانمنطقه شکوفه، خیابان عزیزیآپارتمانفروش874,200,000366,000,0001396/03/06
95396تهرانقاسمی شهرابیآپارتمانفروش833,190,000280,000,0001395/11/28
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/11/19
86800تهرانزیبای شمالیآپارتمانفروش422,650,000110,000,0001395/11/09
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/10/19
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/10/19
81313تهرانعارف شماليآپارتمانفروش782,800,000150,000,0001395/10/18
87875تهرانخاورانآپارتمانفروش532,100,000111,300,0001395/10/05
85392تهرانربذه شمالیآپارتمانفروش563,000,000166,000,0001395/10/03
90401تهرانپیروزیاداریرهن و اجاره782,200,00020,000,0001395/08/23
87219تهرانمخبر شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001395/07/19
82442تهرانپرستار جنوبی آپارتمانفروش882,620,000230,000,0001395-05-27
77316تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش762,800,000214,000,0001395-04-07
75660تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش1154,200,000500,000,0001395-03-16
74743تهرانزینتی افخمآپارتمانفروش542,800,000151,200,0001395-02-26
72127تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش603,600,000235,000,0001395-01-23
70381تهرانزمزم شرقیمستغلاتفروش2009,000,0001,800,000,0001394-12-10
70158تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش783,800,000296,500,0001394-12-08
Page top