املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 14 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/03/07
95577تهرانمنطقه شکوفه، خیابان عزیزیآپارتمانفروش874,200,000366,000,0001396/03/06
95396تهرانقاسمی شهرابیآپارتمانفروش833,190,000280,000,0001395/11/28
95357تهرانبلوار ابوذرآپارتمانرهن و اجاره661,000,00020,000,0001395/11/19
86800تهرانزیبای شمالیآپارتمانفروش422,650,000110,000,0001395/11/09
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/10/19
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/10/19
81313تهرانعارف شماليآپارتمانفروش782,800,000150,000,0001395/10/18
87875تهرانخاورانآپارتمانفروش532,100,000111,300,0001395/10/05
85392تهرانربذه شمالیآپارتمانفروش563,000,000166,000,0001395/10/03
90401تهرانپیروزیاداریرهن و اجاره782,200,00020,000,0001395/08/23
87219تهرانمخبر شمالیآپارتمانفروش403,000,000120,000,0001395/07/19
82442تهرانپرستار جنوبی آپارتمانفروش882,620,000230,000,0001395-05-27
77316تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش762,800,000214,000,0001395-04-07
75660تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش1154,200,000500,000,0001395-03-16
74743تهرانزینتی افخمآپارتمانفروش542,800,000151,200,0001395-02-26
72127تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش603,600,000235,000,0001395-01-23
70381تهرانزمزم شرقیمستغلاتفروش2009,000,0001,800,000,0001394-12-10
70158تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش783,800,000296,500,0001394-12-08
69318تهران17 شهریور آپارتمانفروش53170,000,0001394-11-29
69192تهرانمیدان بروجردیکلنگیمعاوضه2004,000,000650,000,0001394-11-28
66870تهرانپیروزی - 10 فروردینآپارتمانفروش863,500,000290,000,0001394-11-04
66871تهراننبرد شمالیمستغلاتفروش3004,000,0001,200,000,0001394-11-04
66713تهرانپیروزی - دهقانکلنگیفروش34013,947,0002,650,000,0001394-11-03
66712تهرانپیروزیکلنگیفروش1756,000,000792,000,0001394-11-03
66711تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش953,150,000300,000,0001394-11-03
66725تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1205,376,000500,000,0001394-11-03
66624تهرانپیروزی - شکوفهمستغلاتفروش2882,250,000648,000,0001394-11-01
66623تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش1604,500,000720,000,0001394-11-01
66645تهراننبرد شمالیکلنگیفروش1805,950,0001,000,000,0001394-11-01
Page top