املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
39251تهراننیروی هوایی - چهارمکلنگیفروش20011,500,0003,450,000,0001394-01-25
39252تهراننیروی هوایی - ششمکلنگیفروش2208,000,0001,320,000,0001394-01-25
39253تهراننیروی هواییکلنگیفروش4368,500,0002,550,000,0001394-01-25
39257تهراننیروی هواییکلنگیفروش3508,000,0001,800,000,0001394-01-25
38908تهراننیروی هواییکلنگیفروش52810,350,0003,415,500,0001394-01-23
38927تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-01-23
38928تهراننیروی هواییآپارتمانفروش764,800,000364,800,0001394-01-23
38929تهراننیروی هواییمغازهفروش1830,000,000540,000,0001394-01-23
38950تهراننیروی هواییآپارتمانفروش862,900,000250,000,0001394-01-23
38704تهراننیروی هواییکلنگیفروش1487,500,000712,500,0001394-01-19
38702تهراننیروی هوایی - چهارمآپارتمانفروش974,000,000390,000,0001394-01-19
38703تهراننیروی هوایی - پنجمآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394-01-19
29697تهراننیروی هوایی خ 6مغازهفروش1522,500,000325,000,0001393-10-07
28808تهراناول نیروی هواییآپارتمانفروش533,867,000205,000,0001393-09-29
26554تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393-09-09
26595تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-09-09
26232تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001393-09-01
25346تهرانپیروزیکلنگیفروش115کارشناسیکارشناسی1393-08-24
24550تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش903,550,000319,500,0001393-08-19
24170تهراننیروی هواییکلنگیفروش18710,000,0001393-08-15
23722تهراننیروی هواییآپارتمانفروش832,900,000240,700,0001393-08-10
22804تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001393-08-03
22806تهراننیروی هواییاداریفروش704,500,000315,000,0001393-08-03
22807تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001393-08-03
22808تهراننیروی هواییآپارتمانفروش603,050,000183,000,0001393-08-03
Page top