املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56370تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001394-07-08
56371تهراننیروی هواییآپارتمانفروش974,000,000388,000,0001394-07-08
54817تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1674,350,000726,450,0001394-06-23
54818تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001394-06-23
54819تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-06-23
54408تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1254,000,000500,000,0001394-06-18
54409تهراننیروی هواییآپارتمانفروش823,290,000270,000,0001394-06-18
54413تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1125,700,000638,400,0001394-06-18
54060تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2005,400,0001,080,000,0001394-06-16
54070تهراننیروی هواییآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001394-06-16
52148تهراننیروی هواییآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-06-01
52149تهراننیروی هواییآپارتمانفروش853,980,000338,300,0001394-06-01
52150تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1875,100,0001394-06-01
50645تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001394-05-14
50646تهراننیروی هواییکلنگیفروش54412,000,0003,600,000,0001394-05-14
50647تهراننیروی هواییآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-05-14
48891تهراننیروی هواییآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-04-30
48892تهراننیرو هواییآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-04-30
46906تهراننیروی هواییآپارتمانفروش833,600,000298,800,0001394-04-07
46907تهرانمسیل جاجرودآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001394-04-07
46908تهراننیروی هواییآپارتمانفروش755,465,00041,000,0001394-04-07
46909تهراننیروی هواییآپارتمانمعاوضه684,100,000278,800,0001394-04-07
45489تهراننیروی هواییآپارتمانفروش833,620,000300,000,0001394-03-27
45490تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1214,800,000580,800,0001394-03-27
45491تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-03-27
Page top