املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52149تهراننیروی هواییآپارتمانفروش853,980,000338,300,0001394-06-01
52150تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1875,100,0001394-06-01
50645تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001394-05-14
50646تهراننیروی هواییکلنگیفروش54412,000,0003,600,000,0001394-05-14
50647تهراننیروی هواییآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-05-14
48891تهراننیروی هواییآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-04-30
48892تهراننیرو هواییآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-04-30
46906تهراننیروی هواییآپارتمانفروش833,600,000298,800,0001394-04-07
46907تهرانمسیل جاجرودآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001394-04-07
46908تهراننیروی هواییآپارتمانفروش755,465,00041,000,0001394-04-07
46909تهراننیروی هواییآپارتمانمعاوضه684,100,000278,800,0001394-04-07
45489تهراننیروی هواییآپارتمانفروش833,620,000300,000,0001394-03-27
45490تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1214,800,000580,800,0001394-03-27
45491تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-03-27
44129تهراننیروی هواییکلنگیفروش54012,000,0003,000,000,0001394-03-12
44130تهراننیروی هواییکلنگیفروش2107,775,0001,400,000,0001394-03-12
44131تهراننیروی هواییکلنگیفروش1206,370,000650,000,0001394-03-12
44132تهراننیروی هواییآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394-03-12
43919تهرانامامتآپارتمانفروش763,450,000262,200,0001394-03-10
43920تهراناول نیروی هواییآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394-03-10
43921تهراننیروی هواییآپارتمانفروش713,660,000260,000,0001394-03-10
43922تهراننیروی هواییآپارتمانفروش642,890,000185,000,0001394-03-10
43705تهراننیروی هواییکلنگیفروش6908,500,0001394-03-07
43706تهراننیروی هواییآپارتمانفروش903,620,000325,000,0001394-03-07
43707تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش543,300,000178,200,0001394-03-07
43351تهراننیروی هوایی - اولآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001394-03-05
43352تهراننیروی هواییآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394-03-05
43354تهراننیروی هوایی آپارتمانفروش875,400,000469,800,0001394-03-05
43355تهرانسی متریآپارتمانفروش803,600,000288,000,0001394-03-05
43025تهراننیروی هوایی - دومکلنگیفروش18010,000,0001,800,000,0001394-03-03
Page top