املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
62402تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1886,000,0001,128,000,0001394-09-15
61530تهراننیروی هواییآپارتمانفروش14051,500,000720,000,0001394-09-03
61533تهراننیروهواییکلنگیفروش3308,500,0001,462,000,0001394-09-03
61534تهراننیروهواییآپارتمانفروش1345,300,000710,200,0001394-09-03
60805تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394-08-26
60806تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,450,000325,000,0001394-08-26
60813تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394-08-26
60524تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1544,000,000616,000,0001394-08-24
60525تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1504,700,000705,000,0001394-08-24
60526تهراننیروی هواییآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-08-24
60222تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1034,600,000473,800,0001394-08-20
60223تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2075,500,0001,138,500,0001394-08-20
58477تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394-07-30
58478تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-07-30
58479تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,570,000340,000,0001394-07-30
58498تهراننیروی هواییکلنگیفروش5839,000,0005,247,000,0001394-07-30
58500تهراننیروی هواییآپارتمانفروش753,500,000265,500,0001394-07-30
58226تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-07-28
58237تهراننیروی هواییآپارتمانفروش613,520,000215,000,0001394-07-28
57962تهراننیروی هواییآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001394-07-26
57855تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1052,900,000304,500,0001394-07-25
57596تهراننیروی هواییآپارتمانفروش624,200,000260,400,0001394-07-22
57597تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1675,200,000868,400,0001394-07-22
57673تهراننیروی هواییآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001394-07-22
56369تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-07-08
Page top