املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهران نو

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
26540تهرانتهران نوکلنگیفروش86473,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26596تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-09-09
26151تهرانتهران نوکلنگیفروش2208,000,0001,760,000,0001393-08-29
25853تهرانتهران نومغازهفروش137,700,000100,100,0001393-08-27
25854تهرانتهران نوآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-08-27
25855تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش653,400,000221,000,0001393-08-27
25856تهرانتهران نوآپارتمانفروش553,270,000180,000,0001393-08-27
25284تهرانتهران نواداریفروش289,000,000252,000,0001393-08-24
25342تهرانتهران نوکلنگیفروش1047,000,000728,000,0001393-08-24
24496تهرانتهران نوکلنگیفروش851,200,000,0001393-08-19
24500تهرانتهران نوآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001393-08-19
24585تهرانتهران نوآپارتمانفروش583,360,000195,000,0001393-08-19
24618تهرانتهران نوآپارتمانفروش882,950,000259,600,0001393-08-19
24174تهرانتهران نوآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001393-08-15
24176تهرانتهران نوآپارتمانفروش883,070,000270,160,0001393-08-15
24178تهرانتهران نوآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24180تهرانتهران نوآپارتمانفروش1554,000,000620,000,0001393-08-15
23675تهرانتهران نوکلنگیفروش1649,200,0001393-08-10
23702تهران تهران نو آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001393-08-10
23713تهرانتهران نوکلنگیفروش2767,600,0001393-08-10
23714تهرانتهران نوکلنگیفروش68330,000,0001393-08-10
23739تهرانتهران نوآپارتمانفروش362,770,000100,000,0001393-08-10
22813تهرانتهران نومستغلاتفروش2247,100,0001,000,000,0001393-08-03
22814تهرانتهران نواداریفروش744,000,000296,000,0001393-08-03
Page top