املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهران نو

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24176تهرانتهران نوآپارتمانفروش883,070,000270,160,0001393-08-15
24178تهرانتهران نوآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24180تهرانتهران نوآپارتمانفروش1554,000,000620,000,0001393-08-15
23675تهرانتهران نوکلنگیفروش1649,200,0001393-08-10
23702تهران تهران نو آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001393-08-10
23713تهرانتهران نوکلنگیفروش2767,600,0001393-08-10
23714تهرانتهران نوکلنگیفروش68330,000,0001393-08-10
23739تهرانتهران نوآپارتمانفروش362,770,000100,000,0001393-08-10
22813تهرانتهران نومستغلاتفروش2247,100,0001,000,000,0001393-08-03
22814تهرانتهران نواداریفروش744,000,000296,000,0001393-08-03
22815تهرانتهران نوآپارتمانفروش593,720,000220,000,0001393-08-03
22816تهرانتهران نوآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001393-08-03
22817تهرانتهران نوآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-08-03
22450تهرانتهران نوآپارتمانفروش824,050,000332,100,0001393-07-29
22482تهرانتهران نوآپارتمانفروش1424,800,000681,600,0001393-07-29
22521تهرانتهران نوآپارتمانفروش453,350,000150,000,0001393-07-29
21649تهرانتهران نوآپارتمانفروش352,900,000101,500,0001393-07-22
21309تهرانتهران نوآپارتمانفروش543,150,000170,000,0001393-07-19
21310تهرانتهران نوآپارتمانفروش1484,500,000666,000,0001393-07-19
21311تهرانتهران نوکلنگیفروش37012,000,0004,440,000,0001393-07-19
21312تهرانتهران نوآپارتمانفروش483,550,000170,000,0001393-07-19
21313تهرانتهران نوآپارتمانفروش523,500,000182,000,0001393-07-19
21314تهرانتهران نوآپارتمانفروش1083,400,000367,200,0001393-07-19
21315تهرانتهران نوآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393-07-19
21316تهرانتهران نوآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-19
21317تهرانتهران نوآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001393-07-19
15756تهرانتهران نوآپارتمانفروش854,200,000363,000,0001393-06-10
15585تهران تهران نوآپارتمانفروش833,200,000265,000,0001393-06-08
14759تهرانتهران نو - خیابان شهید فتحناییکلنگیفروش604,100,000410,000,0001393-05-20
14787تهرانتهران نو - سی متری نیروی هواییآپارتمانفروش912,736,000249,000,0001393-02-07
Page top