املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهران نو

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38748تهرانتهران نوآپارتمانفروش483,120,000150,000,0001394-01-20
38749تهرانتهران نوآپارتمانفروش694,800,000331,200,0001394-01-20
38816تهرانتهران نوکلنگیفروش905,500,000715,000,0001394-01-20
38817تهرانتهران نوکلنگیفروش1506,250,000550,000,0001394-01-20
38818تهرانتهران نوآپارتمانفروش902,770,000250,000,0001394-01-20
38819تهرانتهران نوآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-01-20
38745تهرانتهران نوآپارتمانفروش1052,600,000273,000,0001394-01-19
38613تهرانتهران نوآپارتمانفروش703,920,000275,000,0001394-01-18
38602تهرانتهران نوآپارتمانفروش833,000,000249,000,0001394-01-18
38610تهرانتهران نوآپارتمانفروش923,500,000322,000,0001394-01-18
38611تهرانتهران نوآپارتمانفروش623,090,000192,000,0001394-01-18
38612تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-01-18
35796تهرانهاشمیآپارتمانمشارکت2,486کارشناسیکارشناسی1393-11-29
34385تهرانتهران نو آپارتمانفروش773,100,000238,700,0001393-11-16
26901تهرانتهران نوآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-09-11
26540تهرانتهران نوکلنگیفروش86473,000,0001393-09-09
26544تهرانتهران نومغازهفروش8110,000,0001393-09-09
26596تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-09-09
26151تهرانتهران نوکلنگیفروش2208,000,0001,760,000,0001393-08-29
25853تهرانتهران نومغازهفروش137,700,000100,100,0001393-08-27
25854تهرانتهران نوآپارتمانفروش963,500,000336,000,0001393-08-27
25855تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش653,400,000221,000,0001393-08-27
25856تهرانتهران نوآپارتمانفروش553,270,000180,000,0001393-08-27
25284تهرانتهران نواداریفروش289,000,000252,000,0001393-08-24
25342تهرانتهران نوکلنگیفروش1047,000,000728,000,0001393-08-24
24496تهرانتهران نوکلنگیفروش851,200,000,0001393-08-19
24500تهرانتهران نوآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001393-08-19
24585تهرانتهران نوآپارتمانفروش583,360,000195,000,0001393-08-19
24618تهرانتهران نوآپارتمانفروش882,950,000259,600,0001393-08-19
24174تهرانتهران نوآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001393-08-15
Page top