املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جمهوری

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95436تهراندانشگاه جنوبیکلنگیفروش1207,500,0001,260,000,0001395/12/23
90100تهراندانشگاهآپارتمانفروش753,266,000245,000,0001395/11/12
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
80376تهرانجمهوریآپارتمانفروش753,500,000260,000,0001395-05-11
78897تهرانساسانکلنگیفروش1067,6007701395-04-25
78157تهرانجمهوریکلنگیفروش90021,000,000190,000,000,0001395-04-19
74761تهرانجمهوری مغازهفروش12180,000,0001395-03-05
72323تهرانآذربایجانآپارتمانفروش623,467,000215,000,0001395-01-25
65982تهرانجمهوریمغازهفروش1863,000,0001,151,000,0001394-10-22
60343تهرانباستان شمالیآپارتمانفروش250کارشناسیکارشناسی1394-08-21
60031تهرانحافظآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-08-18
60032تهرانحافظآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394-08-18
38227تهرانجمهوری - حافظمغازهفروش288,900,000250,000,0001394-01-11
33248تهرانجمهوری مغازهفروش1423,000,000320,000,0001393-12-05
31931تهرانجمهوریمستغلاتفروش2,60045,000,000,0001393-10-24
23406تهرانجمهوری آپارتمانفروش643,500,000223,000,0001393-08-07
23219تهرانجمهوری آپارتمانفروش663,800,000250,000,0001393-08-06
21003تهرانجمهوری - پاستورآپارتمانفروش664,000,000264,000,0001393-07-16
17221تهرانجمهوري آپارتمانفروش643,000,000190,000,0001393-06-19
17230تهرانجمهوری آپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393-06-19
16862تهرانجمهوريتجاریفروش12815,000,0001,920,000,0001393-06-17
16250تهرانجمهوري آپارتمانفروش444,090,000180,000,0001393-06-13
14916تهرانخیابان جمهوریآپارتمانفروش443,800,000165,000,0001393-03-01
14540تهرانجمهوری - خیابان حافظمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001392-11-20
14413تهرانجمهوری - انتهای گلشنآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001392-10-18
13857تهرانخیابان جمهوریتجاریفروش65کارشناسیکارشناسی1392-03-22
13381تهرانخیابان جمهوریاداریفروش673,500,000234,000,0001391-10-11
632تهرانجمهوریویلافروش235کارشناسیکارشناسی1391-07-17
646تهرانجمهوریکلنگیفروش220کارشناسیکارشناسی1391-07-17
Page top