املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 10 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96227تهرانگلستانیآپارتمانفروش762,142,000165,000,0001396/06/28
96238تهراننوابمغازهفروش1020,000,000200,000,0001396/06/09
96222تهرانهاشمیآپارتمانفروش383,265,000124,000,0001396/06/09
96236تهرانجیحونآپارتمانفروش892,500,000220,000,0001396/06/07
96210تهرانهاشمیآپارتمانفروش772,600,000200,000,0001396/06/05
96226تهرانقصرالدشتآپارتماناجاره45کارشناسی1396/06/04
96041تهرانکمیل، افتکاری آپارتمانفروش612,900,000192,000,0001396/05/19
95919تهرانجیحوناداریرهن و اجاره951,000,00060,000,0001396/04/01
95881تهرانبریانکمغازهرهن1026,000,0001396/03/21
95650تهرانکارونمغازهرهن و اجاره17300,00080,000,0001396/02/08
95627تهرانکمیلآپارتمانفروش482,700,000145,000,0001396/02/06
95644تهرانبریانک، شهید محبیآپارتمانفروش402,750,000110,000,0001396/02/04
95620تهرانکارون، قصرالدشتآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001396/02/02
95565تهرانکارونآپارتمانفروش683,500,000240,000,0001396/01/24
95555تهرانبریانک، گلستانی آپارتمانفروش592,700,000160,000,0001396/01/22
95527تهراندامپزشكیآپارتمانفروش553,700,000205,000,0001396/01/19
95211تهرانبریانک، فاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001396/01/11
95405تهرانهاشمی بعد از قصرالدشتآپارتمانفروش522,400,000125,000,0001396/01/07
95381تهرانکارونآپارتمانفروش463,152,000145,000,0001396/01/05
95394تهرانبریانکآپارتمانفروش401,875,00075,000,0001396/01/04
95372تهرانبریانک، عربآپارتمانفروش542,300,000135,000,0001396/01/02
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,0001395/11/09
90816تهرانچهار راه گلیمغازهفروش108,000,000530,000,0001395/10/05
82990تهرانقصرالدشتآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001395/10/03
83405تهرانآذربایجانآپارتمانفروش66179,000,0001395/06/08
Page top