املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کامرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23826تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-08-11
23840تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,00023,000,00023,000,000,0001393-08-11
21814تهرانکامرانیهاداریفروش9513,800,0001,311,000,0001393-07-24
21815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش6014,000,000840,000,0001393-07-24
21816تهرانکامرانیهکلنگیفروش27722,000,0004,994,000,0001393-07-24
21817تهرانکامرانیهاداریفروش5619,650,0001,100,000,0001393-07-24
21424تهرانکامرانیهآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393-07-20
21425تهرانکامرانیهآپارتمانفروش31612,000,0003,792,000,0001393-07-20
21159تهرانکامرانیهمستغلاتفروش24014,000,0001393-07-17
21160تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20016,000,0001393-07-17
21161تهرانکامرانیهآپارتمانفروش8810,000,000880,000,0001393-07-17
20043تهرانکامرانیه آپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001393-07-07
20046تهرانکامرانیه آپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-07-07
19321تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش30022,000,0006,094,000,0001393-07-01
18880تهرانکامرانیهآپارتمانفروش809,000,000720,000,0001393-06-30
18881تهرانکامرانیهمستغلاتفروش2,40016,000,0001393-06-30
18882تهرانکامرانیهآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-06-30
18883تهرانکامرانیهآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-06-30
17610تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1719,000,0001,539,000,0001393-06-22
17415تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش14017,500,0002,450,000,0001393-06-21
17416تهرانکامرانیه مستغلاتفروش1709,500,0001393-06-21
16519تهرانکامرانیه جنوبی آپارتمانفروش13516,000,0002,160,000,0001393-06-15
16551تهرانکامرانیه کلنگیفروش73823,000,00016,974,000,0001393-06-15
12945تهرانكامرانيه - خیابان بازدارآپارتمانفروش1126,800,000765,000,0001391-06-22
12582تهرانکامرانیهآپارتمانپیش فروش1715,100,000940,500,0001391-05-20
Page top