املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کامرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32985تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001393-11-05
32600تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش19515,000,0002,925,000,0001393-11-01
32284تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش11615,520,0001,800,000,0001393-10-29
32298تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش15222,000,00060,940,000,0001393-10-29
31952تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001393-10-25
31852تهرانکامرانیهآپارتمانفروش15516,500,0002,557,500,0001393-10-24
31786تهرانکامرانیهاداریفروش23011,000,0001,045,000,0001393-10-24
31750تهرانکامرانیهاداریفروش9511,000,0001,045,000,0001393-10-23
30715تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17514,500,0002,537,500,0001393-10-15
30756تهرانکامرانیه جنوبیمستغلاتفروش24014,000,0001393-10-15
30306تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21011,500,0002,415,000,0001393-10-11
30312تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش29019,000,0005,510,000,0001393-10-11
30346تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1589,500,0001,501,000,0001393-10-11
29922تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001393-10-09
29944تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2509,000,0002,250,000,0001393-10-09
29898تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-10-08
29510تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1059,100,000955,500,0001393-10-06
28923تهرانکامرانیهاداریفروش12012,000,0001,440,000,0001393-10-01
28955تهرانکامرانیهآپارتمانفروش346کارشناسیکارشناسی1393-10-01
28613تهرانکامرانیهکلنگیفروش74023,000,00017,020,000,0001393-09-27
28048تهرانکامرانیهاداریفروش1088,500,000918,000,0001393-09-23
28055تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21219,000,0004,028,000,0001393-09-23
28059تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش53223,500,00012,502,000,0001393-09-23
28155تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0006,300,000,0001393-09-23
27763تهرانکامرانیهکلنگیفروش21716,000,0003,472,000,0001393-09-19
26763تهرانکامرانیهآپارتمانفروش23025,000,0005,750,000,0001393-09-10
26821تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20514,500,0002,972,500,0001393-09-10
25484تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش78023,000,00017,940,000,0001393-08-25
25500تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش869,500,000817,000,0001393-08-25
24335تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393-08-18
Page top