املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کامرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74282تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395-02-14
74289تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395-02-14
73275تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001395-02-05
72870تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانمعاوضه1137,200,000813,600,0001395-01-31
72218تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001395-01-24
71514تهرانکامرانیه آپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001395-01-16
71315تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14511,500,0001395-01-14
69558تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001394-12-02
68232تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-11-18
65121تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش12710,000,0001,270,000,0001394-10-13
64233تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش51020,000,0001394-10-03
59463تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20020,000,0001394-08-13
59476تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21013,500,0002,835,000,0001394-08-13
58750تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش23115,000,0003,465,000,0001394-08-05
58492تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش24510,000,0002,450,000,0001394-07-30
58508تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-07-30
56263تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394-07-07
56264تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش25017,000,0004,250,000,0001394-07-07
54419تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-06-18
54420تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش29018,000,0005,220,000,0001394-06-18
50612تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,950,000898,350,0001394-05-13
50613تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1195,500,000654,500,0001394-05-13
48768تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14713,605,0002,000,000,0001394-04-29
48769تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1737,000,0001,211,000,0001394-04-29
48379تهرانکامرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,000,000,0001394-04-23
48114تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394-04-21
48115تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش41012,000,0004,920,000,0001394-04-21
47912تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,36523,000,00023,000,000,0001394-04-18
47292تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394-04-10
47293تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش14518,000,0002,610,000,0001394-04-10
Page top