املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کامرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88474تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره30015,000,000100,000,0001395/08/04
88021تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1739,500,0001,643,500,0001395/08/02
88020تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001395/08/02
88019تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001395/08/02
88016تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن200300,000,0001395/08/01
87650تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش228کارشناسیکارشناسی1395/07/27
87645تهرانکامرانیهآپارتمانمعاوضه1,23014,500,0001395/07/27
87649تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش18014,500,0002,610,000,0001395/07/27
87318تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش16017,000,0001395/07/25
87319تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش228کارشناسیکارشناسی1395/07/25
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
85805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/07/04
85744تهرانکامرانیهکلنگیفروش53223,000,0001395/07/03
85746تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001395/07/03
85745تهرانکامرنیه شمالیآپارتمانفروش25021,000,0005,250,000,0001395/07/03
84988تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001395/06/24
84987تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1788,500,0001,513,000,0001395/06/24
83930تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش879,000,000774,000,0001395/06/13
83929تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش30017,500,0001395/06/13
83030تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001395-06-03
83027تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395-06-03
83020تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24514,000,0001395-06-03
82372تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش9025,000,0001395-05-27
82366تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395-05-27
82030تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001395-05-25
Page top