املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39090تهرانآجودانیهکلنگیفروش11120,000,0001394-01-24
38772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21015,500,0001394-01-20
38713تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14311,500,0001,645,000,0001394-01-19
38714تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-01-19
38082تهرانکاشانکآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001393-12-25
38094تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-12-25
37980تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20017,000,0003,400,000,0001393-12-23
37951تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001393-12-20
37952تهرانآجودانیهآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-12-20
37681تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2059,000,0001,850,000,0001393-12-17
37684تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393-12-17
37398تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6410,000,000640,000,0001393-12-14
37189تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5810,000,000580,000,0001393-12-13
36836تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1209,000,0001,035,000,0001393-12-09
36839تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393-12-09
34552تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001393-11-19
34553تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0001,387,500,0001393-11-19
33787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16410,400,0001,705,600,0001393-11-12
33516تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393-11-08
32942تهرانآجودانیهآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001393-11-05
32943تهرانآجودانیهآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393-11-05
32804تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20511,500,0002,357,500,0001393-11-04
32814تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393-11-04
32246تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001393-10-29
32243تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5810,000,000580,000,0001393-10-28
32113تهرانآجودانیهآپارتمانفروش976,700,000650,000,0001393-10-27
31520تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001393-10-22
31582تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393-10-22
31371تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393-10-21
31046تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14610,500,0001,533,000,0001393-10-18
Page top