املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
49017تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-05-01
49018تهرانآجودانیهآپارتمانفروش777,532,000580,000,0001394-05-01
48876تهرانکاشانکآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394-04-30
48877تهرانکاشانکآپارتمانفروش3769,500,0001394-04-30
48138تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-04-22
48139تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001394-04-22
47641تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394-04-15
47376تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001394-04-13
47291تهرانکاشانک آپارتمانفروش1017,800,000787,800,0001394-04-10
47003تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001394-04-08
46594تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14312,000,0001,836,000,0001394-04-06
46633تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001394-04-06
46168تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001394-04-02
46155تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394-04-02
46154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-04-02
45012تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394-03-24
44526تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-03-18
44527تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18715,000,0002,805,000,0001394-03-18
43959تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001394-03-11
43960تهرانآجودانیهآپارتمانفروش588,620,690500,000,0001394-03-11
43971تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14813,000,0001,924,000,0001394-03-11
43750تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24513,000,0001394-03-09
43751تهرانآجودانیهآپارتمانفروش26410,000,0002,640,000,0001394-03-09
43286تهرانکاشانکآپارتمانفروش23014,000,0001394-03-05
43287تهرانکاشانکآپارتمانفروش654,307,692280,000,0001394-03-05
43100تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-03-04
42317تهرانکاشانککلنگیفروش22220,000,0001394-02-28
42318تهرانکاشانکآپارتمانفروش653,076,923200,000,0001394-02-28
42319تهرانکاشانکآپارتمانفروش996,565,000650,000,0001394-02-28
42092تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394-02-27
Page top