املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30849تهرانآجودانیهآپارتمانفروش589,500,000550,000,0001393-10-16
30674تهرانکاشانکآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1393-10-15
30735تهرانکاشانکآپارتمانفروش834,350,000360,000,0001393-10-15
30469تهرانآجودانیهآپارتمانفروش26510,000,0002,650,000,0001393-10-14
30342تهرانکاشانکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-10-11
30100تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-10-10
29845تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18714,000,0001393-10-08
29641تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0005,440,000,0001393-10-07
29159تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001393-10-03
28940تهرانکاشانکآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393-10-02
28755تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0001393-09-29
28562تهرانکاشانکآپارتمانفروش23014,000,0003,220,000,0001393-09-27
28360تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001393-09-25
28361تهرانآجودانیهآپارتمانفروش805,125,000410,000,0001393-09-25
28364تهرانآجودانیهآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-09-25
28040تهرانکاشانکآپارتمانفروش94کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28044تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0001393-09-23
28054تهرانکاشانککلنگیفروش192کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28064تهرانکاشانکآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-09-23
28174تهرانآجودانیهکلنگیفروش326کارشناسیکارشناسی1393-09-23
27742تهرانکاشانکآپارتمانفروش15516,000,0002,480,000,0001393-09-19
27759تهرانکاشانککلنگیفروش330کارشناسیکارشناسی1393-09-19
27210تهرانکاشانکآپارتمانفروش1809,100,0001,638,000,0001393-09-13
27211تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32512,000,0003,900,000,0001393-09-13
26439تهرانآجودانيه آپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393-09-08
26506تهرانآجودانيه آپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-09-08
26337تهرانکاشانکآپارتمانفروش805,125,000410,000,0001393-09-02
26349تهرانکاشانکآپارتمانفروش1496,800,0001,013,200,0001393-09-02
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393-08-26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393-08-26
Page top