املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394-10-21
65514تهرانولنجکآپارتمانفروش20510,000,0002,050,000,0001394-10-16
65547تهرانولنجکآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001394-10-16
65363تهرانولنجکآپارتمانفروش45026,000,00015,600,000,0001394-10-15
65367تهرانولنجکآپارتمانفروش13511,300,0001,525,500,0001394-10-15
65380تهرانولنجکآپارتمانفروش29014,500,0004,205,000,0001394-10-15
65088تهرانولنجکآپارتمانفروش27323,000,0006,279,000,0001394-10-13
65115تهرانولنجکآپارتمانفروش13915,827,0002,200,000,0001394-10-13
65118تهرانولنجکآپارتمانفروش12511,500,0001,437,500,0001394-10-13
64863تهرانولنجکآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-10-10
64869تهرانولنجکآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-10-10
64878تهرانولنجکآپارتمانفروش1819,500,0001,719,500,0001394-10-10
64457تهرانولنجکآپارتمانفروش20510,000,0002,050,000,0001394-10-06
64459تهرانولنجکآپارتمانفروش17016,500,0002,805,000,0001394-10-06
64467تهرانولنجکآپارتمانفروش18012,000,0002,160,000,0001394-10-06
63790تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001394-09-30
63823تهرانولنجکآپارتمانفروش21516,000,0003,440,000,0001394-09-30
63808تهرانولنجککلنگیفروش37019,000,0003,800,000,0001394-09-30
63527تهرانولنجکآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394-09-28
63541تهرانولنجکآپارتمانفروش10511,500,0001,207,500,0001394-09-28
63282تهرانولنجکآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394-09-25
63288تهرانولنجکآپارتمانفروش14918,800,0002,801,200,0001394-09-25
62725تهرانولنجکآپارتمانفروش8011,500,000920,000,0001394-09-18
62742تهرانولنجککلنگیفروش1,11030,000,00016,560,000,0001394-09-18
62518تهرانولنجکآپارتمانفروش16311,500,0001,874,500,0001394-09-16
62519تهرانولنجکآپارتمانفروش20620,000,0004,120,000,0001394-09-16
62530تهرانولنجکآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394-09-16
62410تهرانولنجکآپارتمانفروش30016,500,0004,950,000,0001394-09-15
62417تهرانولنجکآپارتمانفروش20511,500,0002,357,500,0001394-09-15
62421تهرانولنجکآپارتمانفروش26318,000,0004,734,000,0001394-09-15
Page top