املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90409تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره308,000,00030,000,0001395/08/23
90287تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1451,000,000280,000,0001395/08/22
90056تهرانولنجکآپارتمانفروش18222,000,0004,004,000,0001395/08/20
90055تهرانولنجکآپارتمانفروش13212,000,0001,584,000,0001395/08/20
90026تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1355,000,00050,000,0001395/08/19
90027تهرانولنجکمغازهرهن1503,000,000,0001395/08/19
89868تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1303,800,00050,000,0001395/08/18
89865تهرانولنجکآپارتمانرهن182900,000,0001395/08/18
89678تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1203,300,000100,000,0001395/08/17
85233تهرانولنجکاداریرهن و اجاره1159,000,000100,000,0001395/08/17
89542تهرانولنجکاداریرهن و اجاره17014,000,000100,000,0001395/08/13
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/08/12
89248تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1353,800,00050,000,0001395/08/11
88684تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/08/11
89124تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,500,0001395/08/11
89123تهرانولنجکآپارتمانفروش8812,900,0001,135,200,0001395/08/11
89122تهرانولنجکآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001395/08/11
89121تهرانولنجکمستغلاتفروش1,30027,000,00029,700,000,0001395/08/11
89109تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره905,000,00010,000,0001395/08/10
89108تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1506,500,000100,000,0001395/08/10
89110تهرانولنجکمغازهرهن1803,500,000,0001395/08/10
89107تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/08/10
89106تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره954,000,00050,000,0001395/08/10
88949تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره853,500,00030,000,0001395/08/09
88948تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1103,200,00020,000,0001395/08/09
88950تهرانولنجکآپارتمانرهن178450,000,0001395/08/09
88947تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1374,000,00060,000,0001395/08/09
88740تهرانولنجکآپارتمانرهن125200,000,0001395/08/06
88739تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1123,800,00050,000,0001395/08/06
88741تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن145200,000,0001395/08/06
Page top